English  


דף נחיתה הינו דף אינטרנט בו ניתן להזין תוכן קצר וקולע.

דף נחיתה מתאים להרחבה של כרטיס הביקור.

דף נחיתה מתאים לבעלי עסקים בעלי תקציב נמוך.

דף נחיתה מתאים לבעלי עסקים שמעוניינים לבצע ניתוח התנועה לאתר ופילוחה טרם השקעה באתר מורכב יותר.

דף נחיתה מתאים להשקעה במוצר זמני.

דף נחיתה מתאים לפרסום העסק או להעצמת תחום מסויים בעסק ולהגברת המודעות אליו.

דף נחיתה מצויין לקידום האתר הראשי או לפיצול תחומים שונים מתוך האתר הראשי. למשל באתר אינטרנט אחד לא כדאי
לשווק גם נעליים גם ספרים וגם מזון משום שאלה תחומים שונים לגמרי. עדיף לפצל את התקציב ולבנות אתר נפרד לכל תחום.

גם בדף נחיתה ניתן לשלב מס' מודולים לפי צרכי העסק.

בדף נחיתה מומלץ לשלב טופס ליצירת קשר המגיע למייל האישי.

ניתן להוסיף קישורים  בדף הנחיתה לאתר הקבוע אם יש לכם אתר אינטרנט גדול ראשי והדבר עוזר מאוד בקידום האתר הראשי.

דף הנחיתה יכלול כל מלל ותמונות שתירצו להזין בדף כולל קישורים לצורך קידום האתרים הראשיים שלכם
והכל עם מערכת ניהול תוכן לאפשר לכם לעדכן בכל עת ומכל מקום ללא תשלום נוסף.

אודות

בניית אתרים

אחסון אתרים

קידום אתרים

רישום דומיין

מערכות מידע

שירותים נוספים

צור קשר